Przedstawiciele MK NSZZ "Solidarność" KWB Bełchatów uczcili pamięć ofiar Stanu Wojennego.

5fd768b16481c o20201213 10565220201213 105714 00120201213 10565211

Dnia 07.07.2020 r. w Spale odbyło się posiedzenie wyborcze Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Miło nam poinformować, iż na przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej, która zrzesza wszystkie organizacje NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” działające w PGE GiEK S.A., został wybrany kol. Ryszard Fryś (przewodniczący MK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów).

Władze MKK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przedstawiają się następująco:

Ryszard Fryś – przewodniczący (KWB Bełchatów)

Marek Stecyk – wiceprzewodniczący (Elektrownia Turów)

Andrzej Oszust – sekretarz (KWB Turów)

Stanowisko Związków Zawodowych działających na terenie PGE GiEK S.A. skierowane do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W trosce o zachowanie miejsc pracy, właściwe warunki życia i dobrobyt mieszkańców województwa łódzkiego apelujemy o podjęcie w trybie natychmiastowym odpowiednich działań. Odstąpienia od polityki likwidacji branży węgla brunatnego oraz energetyki konwencjonalnej opartej na tym paliwie w perspektywie do 2040 r. Zaprzestanie działań, które mają bezpośredni wpływ na uzależnienie energetyczne Polski od źródeł energii z zagranicy. Wypracowanie Mapy działań dla transformacji rejonów górniczych województwa łódzkiego. 

Czytaj treść pisma >>>

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3