W dniu 8 stycznia 2015 r. złożyliśmy wraz z ZZ PRC i ZZ GWB żądania o wycofanie się z wdrażenia projektów restrukturyzacyjnych w Spółkach Ramb, Bertans, Bestgum Polska oraz MegaSerwis.

  

Zawiadomienie o wszczęciu sporu zbiorowego

Działając w imieniu i na rzecz MK NSZZ "Solidarnoć" PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział  KWB Bełchatów, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.), żądamy w terminie do dnia 13.01.2015 roku:

W dniu 7 stycznia br. złozylismy pismo do Dyrektora KWB Bełchatów z żądaniem w terminie do 13.01.2015 r. wycofania się z wdrażania działań rstrukturyzacyjnych...

Czytaj ...

Komunikat dotyczacy zawartego porozumienia pomiędzy komitetami strajkowymi w Ramb, Betrans, Bestgum a Zarządami tych spółek.

Aby uzyskać dostęp do tekstu, kliknij "komunikat"

ZZ PRC, ZZ GWB, ZZ "Kadra", ZZ "Konto"  oraz MK NSZZ "Solidarność" PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów wystąpiły z wioskiem do Dyrektora Oddziału KWB Belchatów i Prezesów Spółek o wyznaczenie dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2015 r. tj

za 15 sierpnia - 14 sierpnia

za 26 grudnia - 24 grudnia

Dyrektor Oddziału KWB Bełchatów w dniu 18.12.2014 r. zaakceptował już powyższe terminy.

Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność"
przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

Działając w imieniu i na rzecz organizacji zrzeszonych w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność" przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w związku z informacją przekazaną w Oddziałach Spółki stronie społecznej w sprawie planowanej docelowej etatyzacji do końca roku 2017 oraz informacją o planowanych wydzielaniach do Centrali i CUW, oświadczamy, że są one nie do przyjęcia.

W dniu 19 grudnia w Bełchatowie spotkał się Komitet Koordynacyjno Protestacyjny i wypracował stanowisko w sprawie działań centarli zmierzających do utworzenia CUW

czytaj...

Bełchatów, 19.11.2014r.  SRKBWB/ 11 /11/2014

Działając w imieniu i na rzecz organizacji zrzeszonych w Społecznej Radzie Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego w związku z informacją przekazaną w Oddziałach Spółki stronie społecznej w sprawie planowanej docelowej etatyzacji do końca 2017r. oraz informacją o planowanych wydzieleniach do Centrali Spółki i Centrum Usług Wspólnych (CUW), oświadczamy, że powyższe działania są nie do przyjęcia.

Analizując sytuację w Grupie PGE powstałej po ogłoszonym przez Stronę społeczną stanowisku z dn.11 grudnia, związki zawodowe postanawiły utworzyć wspólny Komitet Koordynacyjno-Protestacyjny

Czytaj....

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE, otrzymała nagrodę w kategorii dużych przedsiębiorstw. Nagroda stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla Spółki cieszącej się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Z kolei wyróżnienie w tej kategorii otrzymała RAMB Sp. z o.o., spółka zależna od PGE GiEK S.A. – Nagroda świadczy o silnej pozycji Spółki w regionie […]

W dniu 11.12.2014 r w Krynicy spotkały się prezydia Rad Społecznych istniejących w PGE S.A. Tematem spotkania były propozycje zmian w strukturach spółek, w tym tworzenia CUW,  zmian restukturyzacyjnych i likwidacji służb w ramach prowadzonej etatyzacji. W wyniku spotkania, Rady opracowały wspólny komunikat, który w załączeniu.

Czytaj...

W dniu 4 sierpnia 2014 r. związki zawodowe:
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, Związek Zawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego, MK NSZZ „Solidarność", wystąpiły do Zarządu Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umów czasowych o pracę na umowy na czas nieokreślony pracownikom Spółki.

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3