DLA CZŁONKÓW
MK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" KWB Bełchatów

1.   Urodzenie dziecka - 600,00zł

2.   Adopcja dziecka - 600,00zł

3.   Urodzenia dziecka martwego - 1 200,00zł

4.   Zgon rodziców, teściów - 400,00zł

5.   Zgon dziecka - 1 200,00zł

6.   Zgon małżonka - 900,00zł

7.   Zgon członka związku - 1 000,00zł

8.   Odejście na emeryturę      - staż związkowy do 5 lat - 600,00zł

                                       - staż związkowy powyżej 5 lat - 800,00zł

9.   Odejście na rentę chorobową - 600,00zł

10. Zawarcie związku małżeńskiego - 600,00zł

11. Paczka dla chorego - 150,00zł

12. Zapomoga bezzwrotna - do 1 200,00zł

       (Decyzja Komisji Socjalnej Związku)

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3