patron-nszz-solidarnosc

Ks. Jerzy Popiełuszko

- urodził się 14 września 1947 we wsi Okopy koło Suchowoli, zmarł 19 października 1984 roku.

Związany z ruchem społecznym „Solidarność", w którym pełnił funkcję kapelana. Był synem Władysława Popiełuszko i Marianny Gnidziejko. Prowadzili oni gospodarstwo rolne. W latach 60-tych uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli, które ukończył w roku 1965. Po ukończeniu szkoły średniej Popiełuszko odkrywa w sobie powołanie, i wstępuje do Wyższego Seminarium Duchowego w Warszawie. W latach 70-tych pełnił duszpasterską posługę w parafiach; Św. Trójcy w Ząbkach i Matki Bożej Królowej Polski w Aninie oraz Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Od 1980 roku związany z Solidarnością, prowadzi Mszę święte za ojczyznę. W 1983 roku prowadzi pogrzeb Grzegorza Przemyka. Działalność Popiełuszki nie podobała się ówczesnym władzom, był on wielokrotnie przesłuchiwany , otrzymywał wiele listów z pogróżkami.

 

19 października 1984 roku umundurowani funkcjonariusze milicji zatrzymują samochód którym podróżował ksiądz Jerzy, i porywają go wraz z jego osobistym kierowcą któremu finalnie udaje się zbiec. 30 października z zalewu wiślanego koło Włocławka zostaje wyłowione ciało Popiełuszki. Pogrzeb Popiełuszki miał miejsce 3 listopada 1984 roku i miał charakter wielkiej, patriotycznej, antykomunistycznej manifestacji. W 1985 roku w pokazowym procesie skazano wyłącznie tylko bezpośrednich oprawców księdza Jerzego. W grudniu 2009 roku papież Benedykt XVI podpisał dokument stwierdzający męczeństwo Popiełuszki, a w dniu 6 czerwcu 2010 roku odbyła się msza beatyfikacyjna. 25 sierpnia 2014 r. Watykan ustanowił Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patronem NSZZ „Solidarność".


Chcesz się czuć w pracy bezpiecznie i pewnie? Dołącz do nas zostań członkiem NSZZ "Solidarność"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi interdum dignissim nunc, at consectetur libero congue sit amet. In quis elementum est. Vivamus quis efficitur enim, ac dignissim diam.


XXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", Legnica, 29 sierpnia 2007 roku

PREAMBUŁA
Masowy protest społeczny w lipcu i sierpniu 1980 roku w obronie godnościi praw pracowniczych doprowadził do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność". Nie byłoby „Solidarności" bez walki poprzednich pokoleń o wolność narodu, bez robotniczych zrywów przeciw zniewoleniu i lekceważeniu ich praw w Poznaniu w 1956 roku, na Wybrzeżu w 1970, w Radomiu, Ursusie, Płocku i innych miastach w 1976, bez działalności - nielegalnych w PRL - wolnych związków zawodowych, a przede wszystkich wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, Jego pielgrzymki do Polskii duchowego wsparcia. ? ?Na bazie tych historycznych doświadczeń oraz nauki społecznej Kościoła Katolickiego został zbudowany program NSZZ „Solidarność". W centrum tego programu znajduje się pracownik, który ma zagwarantowaną swobodę korzystania ze wszystkich podstawowych praw człowieka i praw socjalnych, wśród których prawo do wolności i godności wysuwają się na pierwszy plan. Szczególne miejsce wśród tych praw zajmuje prawo do pracy, które umożliwia realizację jego aspiracji i dzięki godziwemu wynagrodzeniu zapewnia utrzymanie jemu samemu i jego rodzinie. Korzystanie z tych praw nakłada na nas również obowiązki działania dla dobra wspólnego i kierowania się zasadą solidarności, aby zapewnić innym, zwłaszcza ubogim
i niepełnosprawnym, pełny udział w życiu społecznym.

Preambuła
Rozdział I (§1- §7) - Postanowienia ogólne
Rozdział II (§8 - §13) - Członkostwo w Związku
Rozdział III (§14 - §15) - Prawa i obowiązki członków Związku
Rozdział IV (§16 - §33) - Struktura organizacyjna Związku
Rozdział V (§34 - §54) - Władze Związku i organy przedstawicielskie
Rozdział VI (§55 - §58) - Odpowiedzialność władz związkowych
Rozdział VII (§59 - §61) - Zasady ogólne funkcjonowania i podejmowania decyzji przez władze Związku
Rozdział VIII (§62 - §75) - Finanse i Majątek Związku
Rozdział IX (§76 - §77) - Współpraca z innymi Związkami Zawodowymi i organizacjami
Rozdział X (§78 - §84) - Strajki i inne akcje protestacyjne
Rozdział XI (§85 - §88) - Postanowienia końcowe i przejściowe]

POBIERZ WERSJĘ PDF


sztandar

 

Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
została zawiązana na fali protestów „sierpniowych” w dniu 7września1980 r.

21.02.1981 r. wybrana została Komisja Zakładowa, której legalną działalność przerwano 13.12.1981 r. Od tego momentu, pomimo aresztowań i prześladowań działaczy, nieprzerwanie prowadzono działalność konspiracyjną. Po zalegalizowaniu w 1989 r. związek aktywnie uczestniczy w walce o poprawę warunków pracowniczych oraz stoi na straży praw pracowniczych.

Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” jest stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Zakładowego Układu Zbiorowego oraz Umowy Społecznej i Umów Gwarancyjnych. Obecnie MK NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczy w życiu zakładu, bierze udział w negocjacjach w sprawach płacowych, podziale funduszy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, posiada organizacje związkowe w spółkach zależnych i przejawia inicjatywy w sprawie poprawy warunków pracy i płacy zatrudnionych tam pracowników.


MK NSZZ „Solidarność” jest członkiem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy PGE GiEK SA jak również członkiem Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”.

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3