Stanowisko Związków Zawodowych działających na terenie PGE GiEK S.A. skierowane do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W trosce o zachowanie miejsc pracy, właściwe warunki życia i dobrobyt mieszkańców województwa łódzkiego apelujemy o podjęcie w trybie natychmiastowym odpowiednich działań. Odstąpienia od polityki likwidacji branży węgla brunatnego oraz energetyki konwencjonalnej opartej na tym paliwie w perspektywie do 2040 r. Zaprzestanie działań, które mają bezpośredni wpływ na uzależnienie energetyczne Polski od źródeł energii z zagranicy. Wypracowanie Mapy działań dla transformacji rejonów górniczych województwa łódzkiego. 

Czytaj treść pisma >>>

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3