W dniu 19 grudnia w Bełchatowie spotkał się Komitet Koordynacyjno Protestacyjny i wypracował stanowisko w sprawie działań centarli zmierzających do utworzenia CUW

czytaj...

Analizując sytuację w Grupie PGE powstałej po ogłoszonym przez Stronę społeczną stanowisku z dn.11 grudnia, związki zawodowe postanawiły utworzyć wspólny Komitet Koordynacyjno-Protestacyjny

Czytaj....

Bełchatów, 19.11.2014r.  SRKBWB/ 11 /11/2014

Działając w imieniu i na rzecz organizacji zrzeszonych w Społecznej Radzie Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego w związku z informacją przekazaną w Oddziałach Spółki stronie społecznej w sprawie planowanej docelowej etatyzacji do końca 2017r. oraz informacją o planowanych wydzieleniach do Centrali Spółki i Centrum Usług Wspólnych (CUW), oświadczamy, że powyższe działania są nie do przyjęcia.

W dniu 11.12.2014 r w Krynicy spotkały się prezydia Rad Społecznych istniejących w PGE S.A. Tematem spotkania były propozycje zmian w strukturach spółek, w tym tworzenia CUW,  zmian restukturyzacyjnych i likwidacji służb w ramach prowadzonej etatyzacji. W wyniku spotkania, Rady opracowały wspólny komunikat, który w załączeniu.

Czytaj...

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE, otrzymała nagrodę w kategorii dużych przedsiębiorstw. Nagroda stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla Spółki cieszącej się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Z kolei wyróżnienie w tej kategorii otrzymała RAMB Sp. z o.o., spółka zależna od PGE GiEK S.A. – Nagroda świadczy o silnej pozycji Spółki w regionie […]

Komunikat dotyczacy zawartego porozumienia pomiędzy komitetami strajkowymi w Ramb, Betrans, Bestgum a Zarządami tych spółek.

Aby uzyskać dostęp do tekstu, kliknij "komunikat"

W dniu 4 sierpnia 2014 r. związki zawodowe:
Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, Związek Zawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego, MK NSZZ „Solidarność", wystąpiły do Zarządu Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umów czasowych o pracę na umowy na czas nieokreślony pracownikom Spółki.

Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność"
przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A

Działając w imieniu i na rzecz organizacji zrzeszonych w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność" przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w związku z informacją przekazaną w Oddziałach Spółki stronie społecznej w sprawie planowanej docelowej etatyzacji do końca roku 2017 oraz informacją o planowanych wydzielaniach do Centrali i CUW, oświadczamy, że są one nie do przyjęcia.

Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost  wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy to najważniejsze zadania stojące przed NSZZ "Solidarność". Delegaci przyjęli Uchwałę Programową XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów.

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3