sztandar

 

Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
została zawiązana na fali protestów „sierpniowych” w dniu 7września1980 r.

21.02.1981 r. wybrana została Komisja Zakładowa, której legalną działalność przerwano 13.12.1981 r. Od tego momentu, pomimo aresztowań i prześladowań działaczy, nieprzerwanie prowadzono działalność konspiracyjną. Po zalegalizowaniu w 1989 r. związek aktywnie uczestniczy w walce o poprawę warunków pracowniczych oraz stoi na straży praw pracowniczych.

Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” jest stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Zakładowego Układu Zbiorowego oraz Umowy Społecznej i Umów Gwarancyjnych. Obecnie MK NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczy w życiu zakładu, bierze udział w negocjacjach w sprawach płacowych, podziale funduszy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, posiada organizacje związkowe w spółkach zależnych i przejawia inicjatywy w sprawie poprawy warunków pracy i płacy zatrudnionych tam pracowników.


MK NSZZ „Solidarność” jest członkiem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy PGE GiEK SA jak również członkiem Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”.

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3