W dniu 02.09.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów MK NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów, na którym przewodniczący Ryszard Fryś przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Związku w obecnej kadencji. Natomiast Joanna Smolarek, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W trakcie WZD został uzupełniony skład Międzyzakładowej Komisji, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Sekcji Krajowej Branży Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”.

Do Międzyzakładowej Komisji zostali wybrani:

  • Iwona Wiśniewska Bestgum
  • Andrzej Wicher e-3/TC

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  • Piotr Małecki IZL/DI
  • Bartosz Śmietanka Bestgum

Na Delegatów Sekcji Krajowej Branży Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

  • Andrzej Wicher e-3/TC
  • Rafał Wargacki Betrans

Walne Zebranie Delegatów podjęło dwie uchwały, które zostały zgłoszone w trakcie Zebrania:

>>> Uchwała nr 1

>>> Uchwała nr 2

20210823 komunikat pracownicy 1

W pracach nad projektem Umowy Społecznej brały udział związki z KWB Bełchatów wchodzące w skład Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego:

ZZ GWB, ZZ "KONTO", ZZ "KADRA", ZZ PRC oraz MK NSZZ "Solidarność".

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami Rządu w temacie Umowy Społecznej zostało zaplanowane na dzień 1.09.2021r.

 

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom wyjazdu na manifestację do Warszawy w szczególności naszym członkom, którzy poświęcili swój wolny czas. Dziękujemy również kolegom z Solidarności i OPZZ-u Sempertrans za solidaryzowanie się z naszymi postulatami i uczestnictwo w manifestacji zorganizowanej przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Jeśli Rządzący w dalszym ciągu będą prowadzić monolog a nie dialog ze stroną społeczną liczymy, że w następnych akcjach będzie nas jeszcze więcej.

DSC 0007DSC 0046DSC 0084DSC 0169

W dniu dzisiejszym (tj. 27.03.2021 r.) trzy organizacje związkowe (ZZ PRC, ZZ GWB oraz MK NSZZ "Solidarność" KWB Bełchatów) podpisały porozumienie płacowe w spółce Betrans, które zakłada:

  1. Średni wzrost wynagrodzenia wyniesie 150,00zł brutto na stawce osobistego zaszeregowania wynikającej z obowiązującej umowy o pracę.
  2. Pracodawca zobowiązuje się do podwyżek stawek osobistego zaszeregowania od dnia 01.04.2021 r. pracowników zatrudnionych w „Betrans” sp. z o.o. (Centrala) na dzień 01.04.2021 r. o kwotę od 140,00zł do 160,00zł brutto, na zasadach określonych w pkt 3.
  3. Pracownicy, których stawka osobistego zaszeregowania wynikająca z obowiązującej umowy o pracę wynosi do 3000,00 zł włącznie, otrzymają podwyżkę w kwocie 160,00zł brutto. Pozostali pracownicy, których stawka osobistego zaszeregowania wynikająca z obowiązującej umowy o pracę wynosi powyżej 3000,00 zł otrzymają podwyżkę w kwotach 140,00zł lub 160,00zł, w zależności od opinii bezpośredniego przełożonego.

Niniejsze porozumienie nie wyczerpuje realizacji porozumienia z 24.06.2014r. Strony ustalają, że do 30.09.2021r. uzgodnią harmonogram i sposób realizacji wymienionego w zdaniu pierwszym porozumienia.

emerytura za staz 1

25 maja 2021 r. w warszawskiej siedzibie "Solidarności" utworzony został komitet inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych. Poznaliśmy również proponowany projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

Poparcie dla zgłoszonego projektu można wyrazić poprzez wpisanie się na listę, która jest dostępna w siedzibie Związku, budynek Dyrekcji tzw. „Pentagon”.

 

>>> Projekt Ustawy <<<

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" podjęła decyzję o skorzystaniu z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w temacie emerytur stażowych.

“Decyzja Komisji Krajowej to skorzystanie z narzędzia, które daje nam konstytucja, czyli bezpośrednia demokracja. Dlatego na okres najbliższych pół roku, to obywatele przejmą w konkretnych projekcie ustawy, władzę w naszym kraju. Wczorajsza decyzja Solidarności jest jednoznaczna – obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Nie mamy na co dłużej czekać. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Byliśmy cierpliwi przez ostatnie 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Musimy przejąć sprawy w swoje ręce - w ręce obywateli. A my jako Związek Zawodowy Solidarność chcemy w sposób prawny i logistyczny, wspomóc obywateli w tym bardzo ważnym celu, jakim jest przegłosowanie w Sejmie i podpisanie przez Prezydenta ustawy o emeryturach stażowych” - powiedział przewodniczący Solidarności. 

 

Źródło: NSZZ Solidarność - Start (solidarnosc.org.pl)

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3