Władze statutowe Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność" PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów na kadencję 2018-2023 r:

 1. Fryś Ryszard - przewodniczący g-1/TZ
 2. Matyśkiewicz Zbigniew wiceprzewodniczący e-2/TC
 3. Jasitczak Sławomir - wiceprzewodniczący g-3/TZ
 4. Kębłowski Tadeusz - wiceprzewodniczący e-2/TC
 5. Możdżeń Szymon - wiceprzewodniczący Ramb
 6. Kula Włodzimierz - sekretarz DOA/DO
 7. Gołębiowski Jerzy - FM/F
 8. Kopciński Krzysztof - TGL/TG
 9. Dziekańska Agnieszka - Betrans
 10. Ciołek Tomasz - z-1/TZ
 11. Berłowski Mariusz - TCK/TC
 12. Dzbik Jacek - ws-3/TT
 13. Wiśniewska Iwona - Bestgum
 14. Zagórska Maria - IMR/DI
 15. Wicher Andrzej - e-3/TC

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:


1. Joanna Smolarek - przewodnicząca Betrans

2. Nowicki Michał - wiceprzewodniczący Ramb

3. Sobczak Sebastian - sekretarz Ramb 

4. Piotr Małecki - IZL/DI

5. Śmietanka Bartosz - Bestgum

       

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Matyśkiewicz Zbigniew

Kula Włodzimierz

Fryś Ryszard

Kębłowski Tadeusz

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Jasitczak Sławomir

Ciołek Tomasz

Gołębiowski Jerzy

        Kopciński Krzysztof

Do Komisji ZFŚS wybrani zostali:

Fryś Ryszard

Kębłowski Tadeusz

Kałużna Wiesława

Dzbik Jacek

        Zagórska Maria

Jako przedstawiciele MK NSZZ "Solidarność" w pracach  Sekcji Krajowej Gónictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność" uczestniczą:

       Włodzimierz Kula

       Witold Poszwiński 

       Zbigniew Matyśkiewicz


Władze Komisji Wydziałowej Spółki Bestgum:

Iwona Wiśniewska - przewodnicząca

Tomasz Zajdel - wiceprzewodniczący

Damian Wojtaszek- wiceprzewodniczący

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Iwona Wiśniewska

Tomasz Zajdel

Damian Wojtaszek

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Bartosz Śmietanka

Łukasz Płomiński

        Łukasz Bugajski

Do Komisji ZFŚS wybrane zostały:

Katarzyna Palus

Łukasz Płotkowski

        Łukasz Płomiński

        Piotr Wójcik

Władze Komisji Wydziałowej Spółki Ramb:

Szymon  Możdżeń - przewodniczący

Michał  Nowicki - wiceprzewodniczący

Tomasz  Łęgowiak - wiceprzewodniczący

Dariusz Smolarek - wiceprzewodniczący

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Michał Nowicki

Szymon Możdżeń

Danuta Gałązkowska

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Marcin Dyłą

Paweł Kopciński

Grzegorz Włodarski

Do Komisji ZFŚS wybrani  zostali:

Szymon Możdżeń

Tomasz Łęgowiak

        Marcelian Kowalczyk

        Janusz Kałużny

Władze Komisji Wydziałowej GKS Bełchatów S.A.:

Michał Antczak - przewodniczący

Judyta Korenik - wiceprzewodnicząca

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Judyta Korenik

Michał Antczak

Do Komisji ZFŚS wybrani zostali:

Judyta Korenik

Michał Antczak

Władze Komisji Wydziałowej Spółki Betrans:

Robert Cieśliński - przewodniczący

Joanna Smolarek - wiceprzewodnicząca

Agnieszka Dziekańska - wiceprzewodnicząca

Piotr Świąder - wiceprzewodniczący

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Robert Cieśliński

Joanna Smolarek

Agnieszka Dziekańska

Piotr Świąder

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Piotr Świąder

Artur Klimczyk

Do Komisji ZFŚS wybrani zostali:

Agnieszka Dziekańska

Dominik Cywiński

Artur Klimczyk

 

Władze Komisji Wydziałowej Spółki MegaSerwis:

Danuta Czernicka - wiceprzewodnicząca

Elżbieta Włodarczyk - wiceprzewodnicząca

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrane zostały:

Danuta Czernicka

Aleksandra Pach-Tatara

        Elżbieta Włodarczyk

Do Komisji BHP wybrane zostały:

Danuta Czernicka

Aleksandra Pach-Tatara

        Elżbieta Włodarczyk

Do Komisji ZFŚS wybrani zostali:

Danuta Czernicka

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3