Władze statutowe Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność" PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów na kadencję 2018-2023 r:

 1. Fryś Ryszard - przewodniczący g-1/TZ

 2. Matyśkiewicz Zbigniew wiceprzewodniczący e-2/TC

 3. Jasitczak Sławomir - wiceprzewodniczący g-3/TZ

 4. Kębłowski Tadeusz - wiceprzewodniczący e-2/TC

 5. Możdżeń Szymon - wiceprzewodniczący Ramb

 6. Kula Włodzimierz - sekretarz DOA/DO

 7. Gołębiowski Jerzy - FM/F

 8. Kopciński Krzysztof - TGL/TG

 9. Dziekańska Agnieszka - Betrans

10. Ciołek Tomasz - z-1/TZ

11. Berłowski Mariusz - TCK/TC

12. Dzbik Jacek - ws-3/TT

13. Poszwiński Witold IZG/DI

14. Zagórska Maria - IMR/DI

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:


1. Wieczorek Tadeusz - Przewodniczący ir-1/TC

2. Nowicki Michał - wiceprzewodniczący Ramb

3. Joanna Smolarek - sekretarz Betrans

4. Sobczak Sebastian - Ramb

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Matyśkiewicz Zbigniew

Kula Włodzimierz

Fryś Ryszard

Kębłowski Tadeusz

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Jasitczak Sławomir

Ciołek Tomasz

Gołębiowski Jerzy

        Kopciński Krzysztof

Do Komisji ZFŚS wybrani zostali:

Fryś Ryszard

Kębłowski Tadeusz

Kałużna Wiesława

Dzbik Jacek

        Zagórska Maria

Jako przedstawiciele MK NSZZ "Solidarność" w pracach  Sekcji Krajowej Gónictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność" uczestniczą:

       Włodzimierz Kula

       Witold Poszwiński 

       Zbigniew Matyśkiewicz


Władze Komisji Wydziałowej Spółki Bestgum:

Iwona Wiśniewska - przewodnicząca

Tomasz Zajdel - wiceprzewodniczący

Damian Wojtaszek- wiceprzewodniczący

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Iwona Wiśniewska

Tomasz Zajdel

Damian Wojtaszek

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Bartosz Śmietanka

Łukasz Płomiński

        Łukasz Bugajski

Do Komisji ZFŚS wybrane zostały:

Katarzyna Palus

Łukasz Płotkowski

        Łukasz Płomiński

        Piotr Wójcik

Władze Komisji Wydziałowej Spółki Ramb:

Szymon  Możdżeń - przewodniczący

Michał  Nowicki - wiceprzewodniczący

Tomasz  Łęgowiak - wiceprzewodniczący

Dariusz Smolarek - wiceprzewodniczący

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Michał Nowicki

Szymon Możdżeń

Danuta Gałązkowska

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Marcin Dyłą

Paweł Kopciński

Grzegorz Włodarski

Do Komisji ZFŚS wybrani  zostali:

Szymon Możdżeń

Tomasz Łęgowiak

        Marcelian Kowalczyk

        Janusz Kałużny

Władze Komisji Wydziałowej GKS Bełchatów S.A.:

Michał Antczak - przewodniczący

Judyta Korenik - wiceprzewodnicząca

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Judyta Korenik

Michał Antczak

Do Komisji ZFŚS wybrani zostali:

Judyta Korenik

Michał Antczak

Władze Komisji Wydziałowej Spółki Betrans:

Robert Cieśliński - przewodniczący

Joanna Smolarek - wiceprzewodnicząca

Agnieszka Dziekańska - wiceprzewodnicząca

Piotr Świąder - wiceprzewodniczący

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Robert Cieśliński

Joanna Smolarek

Agnieszka Dziekańska

Piotr Świąder

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Piotr Świąder

Artur Klimczyk

Do Komisji ZFŚS wybrani zostali:

Agnieszka Dziekańska

Dominik Cywiński

Artur Klimczyk

 

Władze Komisji Wydziałowej Spółki MegaSerwis:

Danuta Czernicka - wiceprzewodnicząca

Elżbieta Włodarczyk - wiceprzewodnicząca

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrane zostały:

Danuta Czernicka

Aleksandra Pach-Tatara

        Elżbieta Włodarczyk

Do Komisji BHP wybrane zostały:

Danuta Czernicka

Aleksandra Pach-Tatara

        Elżbieta Włodarczyk

Do Komisji ZFŚS wybrani zostali:

Danuta Czernicka

dlaczego-warto

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3