W dniu 7 czerwca 2023 roku NSZZ „Solidarność” podpisała pierwsze od 1991 roku porozumienie pomiędzy Rządem i „Solidarnością”, obejmujące sprawy ogólnopracownicze.

Porozumienie zawiera m.in.:

 • Uzgodniono, że od lipca 2023 roku nastąpi odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg podstawy na rok 2021, a w ustawie okołobudżetowej na rok 2024 wskaźnik ten będzie liczony od podstawy z roku 2022.
  Obecnie wskaźnik naliczania ZFŚS obliczany jest na podstawie roku 2019.
 • Gwarancje dalszych negocjacji w kwestii tzw. emerytur stażowych.
 • Podniesienie rocznego limitu odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych z 500,00 zł na 840,00 zł.
 • Uchylenie z dniem 1 stycznia 2024 roku wygaszającego charakteru emerytur pomostowych dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze.
 • Wprowadzona zostanie zmiana w kodeksie postępowania cywilnego dająca realną ochronę przed zwolnieniem z pracy dla działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy.

Więcej na temat porozumienia można przeczytać w liście Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

>>>Porozumienie Rząd - Solidarność

Poniżej przedstawiamy pismo dotyczące przyszłości Spółki jak i Pracowników Elbest Security, które zostało wysłane w dniu 25.05.2023 r. do Wiceministra Jacka Sasina oraz Marcina Izdebskiego Dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych.

Ponadto w dniu 24.05.2023r. odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki, którego tematem były zgłoszone przez MK NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów postulaty:

 • Wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy (Dzień Górnika lub Dzień Energetyka)
 • Zwiększenie odpisu na ZFŚS o 100%
 • Wprowadzenie 13 stałej pensji wypłacanej po przepracowaniu 12 miesięcy
 • Wypłaty nagrody rocznej z zysku firmy
 • Wprowadzenie dodatkowych 4 dni urlopu wypoczynkowego

Powyższe postulaty zostały poparte przez wszystkie Związki Zawodowe obecne na spotkaniu.

IMG 20230529 0001

Marsz

Komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” w dniu 16 listopada 2022 r.
 
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu podjęła dzisiaj decyzję o zawieszeniu planowanej na jutro akcji protestacyjnej „Marsz Godności”. W obecnej sytuacji wszystkie siły i uwaga powinny być skupione na zagrożeniu w jakim znalazła się Polska, dlatego planowany protest zostanie przeprowadzony w innym terminie.
 
Komisja Krajowa składa wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar tragedii w Przewodowie. W tej dramatycznej chwili jesteśmy razem z Wami. Bez względu na ostateczny wynik śledztwa, winę ponosi Rosja, która dokonała agresji na Ukrainę.
 
NSZZ „Solidarność” stanowczo podkreśla że postulaty, które stały się powodem zorganizowania „Marszu Godności” są nadal aktualne i „Solidarność” nie zrezygnuje z walki o ich realizację. Stąd apel do Rządu RP, aby kierując się taką samą odpowiedzialnością jak „Solidarność”, podjął natychmiastowe rozmowy w sprawie postulatów.
 
Niezależnie od powyższego, Komisja Krajowa kieruje do członków Związku i wszystkich struktur zaangażowanych w organizację protestu słowa podziękowania za pełną mobilizację i liczne zaangażowanie. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. Nigdy w historii Związku nie musieliśmy podejmować tak trudnej decyzji. Jednak nasza Ojczyzna, którą „Solidarność” nie tylko ma na sztandarach, ale i w swoich sercach, wymaga odpowiedzialności i rozwagi.
 

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3