Dnia 25.05.2019 r. odbyły się II Zawody wędkarskie o Puchar MK NSZZ Solidarność Oddział KWB Bełchatów. W zawodach wzięło udział 34 zawodników, zwyciężył Marek Kowalski z wynikiem 3065, drugie miejsce zajął Łukasz Moszyński (1200), trzecie miejsce należało do Kamila Filipka (895). Wśród członków naszego związku zwyciężył Mariusz Lis (620), drugie miejsce zajął Tomasz Kuśmierek (575) na trzecim miejscu znalazł się Dariusz Matyśkiewicz (120). Statuetkę za największą złowioną rybę  odebrał Przemysław Grochowiec (400). Chcieliśmy pogratulować zwycięzcom i podziękować wszystkim uczestnikom za tak liczny udział. Podziękowania składamy również Sędziom zawodów oraz Kołu wędkarskiemu nr 3 "Górnik" a w szczególności Antoniemu Florczykowi za profesjonalną organizację.

Do zobaczenia na następnych zawodach!

zawody V 2019

         W dniach 16-18.05.2019 roku odbył się 28 Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność, na którym przyjęto cztery stanowiska. Nasi reprezentanci zgłosili:

- stanowisko w sprawie budowy nowej odkrywki węgla brunatnego "Złoczew" oraz podjęcia dialogu w kwestii zapewnienia dalszego rozwoju Bełchatowa;

- stanowisko w sprawie poparcia protestu pracowników sądownictwa. 

Ponadto WZD KS GWB NSZZ Solidarność podjął stanowiska w sprawie:

- budowy nowej odkrywki węgla brunatnego "Ościsłowo" oraz podjęcia dialogu w kwestii zapewnienia dalszego funkcjonowania PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. w Grupie Kapitałowej ZE PAK;

- przyspieszenia i rzetelnego rozpatrywania wniosków emerytalnych składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez pracowników PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A.

Treść stanowiska dotyczącego odkrywki "Złoczew".

             

                              Rogowiec, 29.08.2018 r.

Studia podyplomowe w Bełchatowie i Radomsku. Członkowie Solidarności  z korzystnymi rabatami.

Informujemy, iż MK NSZZ „Solidarność” KWB Bełchatów wynegocjowała z władzami Społecznej Akademii Nauk (SAN) korzystne rabaty dla członków związku, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia podyplomowe na tej uczelni.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności jest bardzo ważną cechą współczesnego społeczeństwa. Nowe stanowisko pracy, awans, czy rozpoczęcie nowej pracy wymaga niejednokrotnie od pracownika tej wiedzy, której nie posiadł podczas swoich studiów. Z tego względu SAN proponuje członkom Solidarności, w ramach podpisanej umowy, bardzo korzystne warunki studiowania na kierunkach studiów podyplomowych:

1.     Zamówienia publiczne.

2.     Organizacja Pomocy Społecznej.

3.     Menedżerskie studia podyplomowe – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo.

4.     Bezpieczeństwo i higiena pracy.

5.     Prawo pracy, kadr, ubezpieczeń społecznych i aspekty regulacji prawnych ochrony danych osobowych – ABI/IOD.

6.     RODO Ochrona danych osobowych – audyt wewnętrzny.

7.     Zarządzanie surowcami mineralnymi i energią w działalności górniczej, eksploatacji odkrywkowej i energetyce.

8.     Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych.

Wymienione kierunki wydają się najbardziej atrakcyjnymi dla pracowników kopalni i spółek zależnych. Wszystkie informacje dotyczące kierunków, zniżek oraz promocji dla członków związku można otrzymać w Biurze Rekrutacji SAN:
Radomsko, ul. Sucharskiego 87, tel. 44 680 11 40,
Bełchatów, ul. Czapliniecka 96, tel. 44 788 46 22,
oraz w siedzibie Związku
Pentagon, I piętro, pokój nr 106, tel. 44 737 49 35.

DARMOWE SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW SOLIDARNOŚCI

      Informujemy, że wspólnie z firmą KSK Szkolenia, organizujemy II edycję bezpłatnych szkoleń dla członków NSZZ  Solidarność, która rozpocznie się w listopadzie 2018 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień:

- operatora ładowarek, spycharek, koparek, koparko-ładowarek, walców drogowych i równiarek

- operatora maszyn budowlanych i drogowych

proszone są o kontakt  w siedzibie związku: Pentagon, I piętro, pokój nr 106.

     Kursy będą odbywały się w soboty i niedziele w Bełchatowie. Osoby uczestniczące w kursach uzyskają państwowe uprawnienia.

    Warunkiem udziału w szkoleniu jest złożenie wymaganych dokumentów do 28 września 2018 roku (dokumenty można pobrać w siedzibie związku).

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

MK NSZZ „Solidarność” informuje, że podjęła decyzję o zorganizowaniu I Zawodów wędkarskich o Puchar NSZZ „Solidarność”. Zawody odbędą się dnia 29.09.2018 roku na Osadniku Sportowym „KAMIEŃ”, zbiórka o godzinie 800 . Zapisy będą przyjmowane do 24.09.2018 r. w siedzibie Związku.

Wpisowe dla członków związku wynosi 15 zł, dla pozostałych startujących 30 zł.

Walczymy o podwyżki dla wszystkich pracowników budżetówki czytaj dalej ...

Żądamy  natychmiastowego wstrzymania realizowania przedmiotowych projektów. czytaj pismo ...

Komunikat odnośnie odkrywki Złoczew, zmian w ZUZ i płac w Spółkach

czytaj komunikat ...

Został wysłany apel do posłów i senatorów w/s odkrywki Złoczew oraz zaproszenie na spotkanie w dniu 22 maja 2017 r. czytaj więcej ...

dlaczego-warto

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3