W dniu 02.09.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów MK NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów, na którym przewodniczący Ryszard Fryś przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Związku w obecnej kadencji. Natomiast Joanna Smolarek, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W trakcie WZD został uzupełniony skład Międzyzakładowej Komisji, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Sekcji Krajowej Branży Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”.

Do Międzyzakładowej Komisji zostali wybrani:

  • Iwona Wiśniewska Bestgum
  • Andrzej Wicher e-3/TC

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  • Piotr Małecki IZL/DI
  • Bartosz Śmietanka Bestgum

Na Delegatów Sekcji Krajowej Branży Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

  • Andrzej Wicher e-3/TC
  • Rafał Wargacki Betrans

Walne Zebranie Delegatów podjęło dwie uchwały, które zostały zgłoszone w trakcie Zebrania:

>>> Uchwała nr 1

>>> Uchwała nr 2

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3