W dniach 16 - 18.09.2021 roku odbyło się XXVIII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”. Podczas Zebrania do Rady Sekcji z MK NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów zostali wybrani:

  • Włodzimierz Kula
  • Krzysztof Kopciński
  • Szymon Możdżeń

Do Komisji Rewizyjnej został wybrany:

  • Piotr Małecki

Ponadto Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność” podjęło stanowisko w sprawie sytuacji w polskim górnictwie węgla brunatnego i planów związanych z utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Z pełną treścią stanowiska można się zapoznać po kliknięciu w link >>>Stanowisko<<<

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3