20210823 komunikat pracownicy 1

W pracach nad projektem Umowy Społecznej brały udział związki z KWB Bełchatów wchodzące w skład Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego:

ZZ GWB, ZZ "KONTO", ZZ "KADRA", ZZ PRC oraz MK NSZZ "Solidarność".

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami Rządu w temacie Umowy Społecznej zostało zaplanowane na dzień 1.09.2021r.

 

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3