Logo341143659 238668488666259 9150891563881965659 n

W dniu 23.03.2023 roku w Bełchatowie odbyło się Międzyzakładowe Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów, na którym zostały wybrane władze Związku na kadencję 2023 – 2028. Walne Zebranie Delegatów było zwieńczeniem wyborów przeprowadzanych w 56 okręgach wyborczych od listopada 2022 r. Delegaci wybrali przewodniczącego Związku, którym został Ryszard Fryś (g-1). Wybrano także Komisję Międzyzakładową, która w obecnej kadencji będzie się składać z 17 członków wraz z Przewodniczącym. Spośród delegatów została również wybrana Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowała się w składzie przewodnicząca – Katarzyna Alama (RAMB), wiceprzewodnicząca – Joanna Smolarek (DOA), sekretarz - Magdalena Mastalerz (ElbestSecurity) oraz członkowie KR Danuta Czernicka (MegaSerwis) i Łukasz Płotkowski (Bestgum). Dokonano również wyboru delegatów na WZD Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na WZD Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”.

Walne Zebranie Delegatów podjęło uchwałę:

  • w sprawie zachowania Spółki ELBEST Security Sp. z o.o. w strukturach PGE S.A.

oraz stanowiska:

  1. w sprawie rozpoczęcia rozmów o wprowadzenie do ZUZ o dopłat do dojazdów dla pracowników, którzy dojeżdżają własnymi pojazdami.
  2. w sprawie wprowadzenia w spółkach zależnych PGE GiEK SA.
  • ustanowienie 04 grudnia dniem wolnym od pracy;
  • zwiększenie odpisów na ZFŚS o 100 %;
  • wprowadzenie 13 pensji;
  • wypłata nagród rocznych z ewentualnych zysków;
  • wprowadzenie dodatkowych 4 dni urlopów w spółkach zależnych.

W dniu 31.03.2023 r. ukonstytuowały się władze Związku w składzie:

Fryś Ryszard                 - przewodniczący g-1/TZ (oddelegowany do pracy w Związku)

Matyśkiewicz Zbigniew - wiceprzewodniczący e-2/TC (oddelegowany do pracy w Związku)

Możdżeń Szymon         - wiceprzewodniczący RAMB (oddelegowany do pracy w Związku)

Kębłowski Tadeusz       - wiceprzewodniczący e-2/TC

Wicher Andrzej             - wiceprzewodniczący e-3/TC

Kula Włodzimierz          - sekretarz DOA/DO

Poniższy link odsyła do strony, na której znajdują się m.in. informacje odnośnie pełnego składu Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej oraz władz kół w Spółkach.

==>>Władze Związku

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3