MK NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk. Uczelnia z myślą o członkach MK NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów przygotowała zniżki w wysokości 800,00 zł. Członkowie Związku są również zwolnieni z opłaty wpisowego, które wynosi 100,00 zł. Wspomniana kwota będzie odliczona od ceny podstawowej konkretnego kierunku studiów.

W ofercie znajdują się m.in. kierunki:

 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI;
 • PRAWO PRACY, KADR I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH;
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE;
 • RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- AUDYT WEWNĘTRZNY;
 • ZZL – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI;
 • BHP – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Szczegóły oraz pozostałe kierunki znajdują się w załączniku.

>>>Kierunki studiów podyplomowych SAN

Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków Związku na uroczystą Mszę Świętą, która zostanie odprawiona z okazji 42. Rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Msza Święta odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie o godz. 11:45.

1024x1 443 px Solidarnosc

Przypominamy 21 postulatów, które zostały spisane i przedstawione przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Należy zauważyć, że mimo upływu 42 lat od wydarzeń sierpniowych część postulatów jest nadal aktualna.

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.

3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

4. Przywrócić do poprzednich praw:

a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,

b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),

c) znieść represje za przekonania.

5. Podać w środkach masowego przekazu informację o MKS-u oraz publikować jego żądania.

6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych.

8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.

11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB, aparatu partyjnego poprzez:

- zrównanie zasiłków rodzinnych,

- zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.

14. Wprowadzić emerytury po przepracowaniu 35 lat jednocześnie skracając wiek emerytalny kobiet do 50 lat, mężczyzn do 55 lat.

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.

20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.

21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

 

 

S.M.

 

Informujemy członków Związku, że od 01 września 2022 r. ulega zmianie wysokość kwot Zasiłków Statutowych.

 1. Urodzenie dziecka - 500,00 zł                         600,00 zł
 2. Adopcja dziecka - 500,00 zł                            600,00 zł
 3. Urodzenia dziecka martwego - 1 000,00 zł     1 200,00 zł
 4. Zgon rodziców, teściów - 350,00 zł                 400,00 zł
 5. Zgon dziecka - 1 000,00 zł                              1 200,00 zł
 6. Zgon małżonka - 700,00 zł                             900,00 zł
 7. Zgon członka związku - 800,00 zł                   1 000,00 zł
 8. Odejście na emeryturę - staż związkowy do 5 lat - 500,00 zł                    600,00 zł
                                       - staż związkowy powyżej 5 lat - 700,00 zł           800,00 zł
 9. Odejście na rentę chorobową - 500,00 zł        600,00 zł
 10. Zawarcie związku małżeńskiego - 500,00 zł   600,00 zł
 11. Paczka dla chorego - 100,00 zł                       130,00 zł
 12. Zapomoga bezzwrotna (decyzja Komisji Socjalnej) - do 1 000,00 zł do 1 200,00 zł

Członkowie Solidarności tankują bez limitu i z większymi zniżkami

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"  30.06.2022r.
 
35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz – to zniżki wynegocjowane dla członków Solidarności posiadających związkowe karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej. Co ważne, w przeciwieństwie do innych posiadaczy kart lojalnościowych związkowcy tankują bez limitów oraz zachowują dotychczasowe zniżki w sklepach na stacjach Lotos.
 
Nie 30 gr, ale 35 gr – tyle wynosi zniżka na podstawowe paliwa sprzedawane na stacjach Lotos dla posiadaczy związkowych kart „Lotos Biznes”. Mniej o 38 gr zapłacimy za paliwa Dynamic, a 10 gr za autogaz. To dobra wiadomość na starcie sezonu urlopowego. Dobra jest również taka, że w przeciwieństwie do innych klientów, którym zniżki naliczane są tylko do 150 litrów miesięcznie, członków Solidarności takie limity nie obowiązują.
 
– Liczebność i siła, jaką stanowi NSZZ „Solidarność”, daje dobre podstawy do negocjacji z partnerami biznesowymi, aby przynależność do naszego Związku nie tylko dawała siłę do walki o prawa pracownicze, ale również liczne zniżki i udogodnienia – skomentował Marek Lewandowski, rzecznik przewodniczącego KK.
 
Jednocześnie Lewandowski przypomina o innych zniżkach w ramach elektronicznej legitymacji związkowej, jak np. ubezpieczenia w PZU.
 
– Jeśli ktoś w oparciu o związkowe zniżki tankuje paliwo, ubezpiecza dom i samochód, a do tego doliczy ulgę podatkową, która obowiązuje już od tego roku, to w większości przypadków cała jego składka związkowa wróci do niego – wylicza.
 
Obecnie ze związkowej karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej korzysta ponad 200 tys. członków Związku. Aby otrzymać elektroniczną legitymację związkową należy zwrócić się bezpośrednio do swojej macierzystej organizacji
 
Źródło: www.tysol.pl 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „TORFIORZE” wraz z Miastem Bełchatów, Miejskim Centrum Sportu  Bełchatowie oraz Ośrodkiem Kibice Razem GKS Bełchatów organizuje wydarzenie sportowe pn.: „WIELKI MECZ, WIELKA ZBIÓRKA” które odbędzie się w niedzielę 29.05.2022 roku o godz. 16:00 na Stadionie Miejskim w Bełchatowie (ul. Sportowa 3).

Głównym celem tego wydarzenia jest zbiórka funduszy na wykupienie herbu GKS. Będzie to również świetna okazja, aby jeszcze raz na żywo podziwiać legendy klubu, w tym byłych reprezentantów kraju, a także przypomnieć, że GKS NIGDY NIE ZGINIE.

Plakat

 

Pracownicy, którzy są członkami organizacji związkowych odliczą od dochodu nawet 500 zł w rozliczeniu PIT. „Polski Ład” początkowo zakładał możliwość odliczenia maksymalnie 300 zł, ale po przyjęciu przez sejm poprawki zgłoszonej przez NSZZ „Solidarność” kwota ta zwiększyła się o 200 zł. Jak czytamy w stanowisku Ministerstwa Finansów: podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc.

To NSZZ „Solidarność” w trakcie konsultacji publicznych projektu o zmianach w  zapisach „Polskiego Ładu” zaproponował poprawkę, którą zaakceptował w piątek Sejm. W trakcie konsultacji publicznych zaproponowane zostało zwiększenie tego limitu do 500 zł. Ponadto w przepisie normującym dokumentowanie tych wydatków (art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) zaproponowano, aby dokument ten mogła stanowić informacja PIT-11, w której już obecnie (w części G) pracodawca wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia (na skutek otrzymanego od pracownika upoważnienia) podlegających odliczeniu składek na rzecz związków zawodowych – czytamy w uzasadnieniu resortu finansów. Dzięki poprawce ulga podatkowa dla członków związków wyniesie więcej: nie jak zakładano na początku 300 zł, a 500 zł. Zrzeszeni pracownicy będą mogli pomniejszyć podatek dochodowy do spłaty o większą kwotę niż dotąd. W uzasadnieniu Ministerstwa Finansów można przeczytać, że postulat podwyższenia limitu odliczenia składek członkowskich na rzecz związków zawodowych z 300 zł do 500 zł rocznie. Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc. Zmiany dotyczą półtora miliona pracowników zrzeszonych w ponad dwunastu tysiącach organizacji związkowych, co stanowi ponad 16 % ogółu pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

 

Źródło: NSZZ Solidarność - Start (solidarnosc.org.pl)

NMBzW

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

Pragnę podziękować za możliwość spotkania się z Pracownikami Oddziałów i Centrali Spółki w czasie trwania tzw. kampanii wyborczej przed II turą wyborów. Wszędzie tam gdzie byłem, mogłem wyrazić swoje poglądy, spostrzeżenia, jak i wysłuchiwałem się w Państwa propozycje niezbędnych lub koniecznych zmian. Dziękuję za miłe i szczere przyjęcie wszędzie, gdzie się pojawiałem. Pragnę również przeprosić z całego serca tych z Państwa, których nie mogłem odwiedzić ani mieć możliwości wymiany wspólnych myśli.

Określony czas trwania okresu wyborczego, miał bezpośredni wpływ na bezwzględny mój codzienny udział w realizacji obowiązków wobec Pracowników naszej Spólki. Mam także obowiązek postępowania na podstawie i w granicach prawa. Regulamin Wyborów określa warunek prowadzenia kampanii wyborczej wyłącznie poza okresem świadczenia pracy przez kandydata.

Byłem, jestem i będę szczery wobec Każdej Osoby.

Z pełną świadomością dzieliłem okres pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów, na czas:

 • spotkań, posiedzeń czy konsultacji z władzami korporacyjnymi Spółki w sprawie m.in. zawarcia bardzo oczekiwanych Porozumień płacowych w Oddziale PGE GiEK S.A. i Spółkach nadzorowanych, negocjacji m.in. ze stroną rządową Umowy Społecznej na okoliczność wydzielenia aktywów węglowych ze spólek Skarbu Państwa i powstania NABE, czy także moich obowiązków wynikających w ramach Rady Dialogu Społecznego,
 • jak również przygotowania i prowadzenia kampanii wyborczej.

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

Bycie Członkiem Zarządu Spółki reprezentującym Pracowników to odpowiedzialność za każdego z Nas i Wszystkim RAZEM.

To działanie w celu:
• Zachowania trwałych i bezpiecznych miejsc pracy,
• Zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń,
• Regularnej współpracy ze związkami zawodowymi,
• Sprzeciwu wobec planów podziału i wydzielania,
• Zabezpieczenia stabilnego finansowania i funkcjonowania Spółki w procesie transformacji,
 
Jest to szczególnie ważne teraz, gdy proces zmian wynikły z transformacji  sektora energetycznego i wydobywczego węgla brunatnego jest wdrażany przez Rząd RP. To właśnie teraz Głos Pracowników musi być szczególnie słyszalny przy kreowaniu ich teraźniejszości i przyszłości. 
 

Głos Pracowników potrzebny teraz, aby dokonać m.in. zmian w podziale kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Spółki TAK, aby osoba wybrana przez Pracowników miała wreszcie realny wpływ na wszystkie kwestie związane ze sprawami pracowniczymi Centrali Spółki oraz wszystkich Oddziałów Spółki. 

OBECNIE wybrany przez pracowników członek Zarządu GiEK S.A., realizuje zakres kompetencji określony uchwałą/decyzją Zarządu oraz w ramach przypisanych kompetencji związanych z kierowaniem podległym pionem organizacyjnym odpowiada za obszar zarządzania usługami administracyjnymi Centrali Spółki, zarządzania nieruchomościami Spółki, Kancelarią Spółki oraz w zakresie floty samochodów osobowych w Spółce.

Czy dla takiego celu Pracownicy wybierali i wybierają swego przedstawiciela w Zarządzie?
Czas najwyższy skończyć z marginalizacją pozycji przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Spólki.
Głos Pracowników i Głos Związków Zawodowych może i powinien ten układ zmienić. 
Zmieńmy ten stan razem, wtedy słowo odpowiedzialność będzie miało swoje znaczenie i konsekwencje.

71f580544409850f02980cbac951d804 L

"Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą" - ten inspirujący cytat znajduje się na pamiątkowej monecie z wizerunkiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Cały dochód ze sprzedaży numizmatów wybitych przez Mennicę Polską zostanie przekazany na budowę miejsca pamięci zamordowanego kapłana, patrona "Solidarności".

Jesienią 2024 roku – w 40. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – ma zostać otwarte Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach. Każdy może się przyczynić do powstania tej instytucji kupując numizmaty z wizerunkiem księdza jako cegiełek na budowę jego muzeum. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację im. ks. Jerzego Popiełuszki „Dobro” we współpracy z NSZZ „Solidarność”, Instytutem Pamięci Narodowej i Pocztą Polską.

Cegiełki w cenie 50,00 zł/szt. można zakupić w siedzibie Związku, budynek Dyrekcji „Pentagon” p. 106.

Źródło: NSZZ Solidarność - Start (solidarnosc.org.pl)

Informujemy, iż w związku z nawiązaniem współpracy z HOLIDAY PARK & RESORT mamy do zaoferowania dla wszystkich członków MK NSZZ Solidarność PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów możliwość zakupu voucherów (kodów rabatowych) na 7-dniowe pobyty w 6-ciu nadmorskich rodzinnych ośrodkach Holiday Park & Resort oraz górskim resorcie Holiday Park & Resort Uzdrowisko Cieplice Zdrój z rabatem 70%.

Zakup voucherów ograniczony jest czasowo i ilościowo.

Aby skorzystać z promocji należy przejść przez Proces zakupu prezentowany w poniższej grafice.

kolejność

Osoby chętne do skorzystania z vocherów, proszone są o kontakt ze Związkiem w celu uzyskania linku.

LINK JEST WAŻNY DO: 29.04.2022r.

HOLIDAY PARK & RESORT oddało do dyspozycji nadmorskie domki i apartamenty w Ustroniu Morskim, Mielnie, Kołobrzegu, Rowach, Pobierowie i Niechorzu oraz górskie domki w Uzdrowisku Cieplice Zdrój.

Cena oprócz 7-dniowego pobytu (6 pełnych dób hotelowych) obejmuje korzystanie z wszystkich dostępnych atrakcji na terenie resortu, m.in.: zewnętrzny basen z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnie, jacuzzi, basen kryty i sauny (dostępne w 2 resortach Rowy i Pobierowo), brodzik dla dzieci, zewnętrzna siłownia, boiska, place zabaw, małpi gaj. Przez cały dzień odbywają się programy animacyjne dla dzieci i dorosłych (od kwietnia do końca października). Dostępne są wypożyczalnie rowerów, salony gier, kawiarnie oraz bistro.

Każdy apartament i domek posiadają kompletnie wyposażony aneks kuchenny. Istnieje również możliwość wykupienia śniadań i obiadokolacji, które serwowane są w formie bufetu w restauracji w wybranych resortach.

Powyższe ceny nie zawierają opłaty za sprzątanie końcowe 150 zł oraz kaucji zwrotnej 750 zł (można wykorzystać tę kwotę na usługi dodatkowe, w tym gastronomiczne, dostępne na terenie resortów) za domek lub apartament, które należy uiścić w momencie rezerwacji wybranego terminu.

Przy wyjeździe rozliczana jest kwota za zużyte media.

 

Vouchery mogą zostać zrealizowane w ciągu 5 lat od daty zakupu w terminach:

 • w ośrodkach nadmorskich

od 1 kwietnia do 14 czerwca (z wyłączeniem Majówki i Bożego Ciała) we wszystkich naszych resortach cały wrzesień i październik we wszystkich naszych resortach od listopada do marca w wybranych apartamentach w Rowach i Pobierowie

 • w Uzdrowisku Cieplice Zdrój

od 1 września do 20 grudnia oraz od 1 marca do 14 czerwca (z wyłączeniem Majówki, Wielkanocy oraz Bożego Ciała)

WAŻNE:

 1. Vouchery w postaci kodów są wysyłane w wersji elektronicznej.
 2. Pula udostępnionych voucherów dla NSZZ Solidarność wynosi 500 sztuk.
 3. Zgodnie z uzgodnieniami komisji każdy członek związku ma możliwość zakupionej dowolnej ilości voucherów z puli.
 4. Istnieje możliwość otrzymania faktury indywidualnej po uprzednim zaznaczeniu takiej chęci podczas procesu zakupu.
 5. Podczas jednego logowania można zakupić kilka sztuk voucherów jednego rodzaju, na to samo nazwisko.
 6. Jeżeli potrzebny jest inny rodzaj vouchera, trzeba dokonać zakupu ponownym wejściem w link. Podobnie w przypadku chęci zakupu na inne dane osobowe.

KLIKNIJ I ZOBACZ KATALOG -->

 

>>>REGULAMIN VOUCHERY<<<

KWB

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3