09.03.2020 page 001

W dniu 9 marca br. wszystkie organizacje związkowe KWB Bełchatów złożyły Pracodawcy zawiadomienie o uruchomieniu procedury sporu zbiorowego.

Nasze żądania:

 • Zachowanie, przestrzeganie, stosowanie przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, w szczególności układu zbiorowego pracy oraz innych porozumień, których stroną są organizacje związkowe, poprzez realizację eksploatacji złoża „Złoczew”, gwarantującej zatrudnionym pracownikom stosowanie wobec nich określonych warunków pracy i płacy,
 • Nie podejmowanie działań, mogących w sposób bezpośredni lub pośredni, skutkować uszczupleniem uprawnień pracowników, w szczególności pogorszeniem ich sytuacji prawnej lub faktycznej w zakresie obowiązujących i stosowanych wobec nich warunków pracy i płacy oraz innych warunków zatrudnienia, a zapewnionych na mocy postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy, wskutek realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.
 • Udzielenie gwarancji od PGE GiEK S.A. oraz PGE S.A., że nie będą podejmowane działania zmierzające, w sposób bezpośredni lub pośredni, uniemożliwiające zachowania, przestrzeganie i stosowanie przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, wskutek realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.

W przypadku nie uwzględnienia przez Pracodawcę wskazanych w zawiadomieniu żądań w terminie do 12.03.2020r. pisma nasze należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego.

Przy udziale strony związkowej, w tym MK NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów, strony Rządowej - wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda oraz pracodawców (m.in. wiceprezes PGE SA Ryszard Wasiłek, prezes PGE GiEK SA Robert Ostrowski, dyrektor KWB Bełchatów Dariusz Grzesista) miało miejsce w Warszawie spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

Niestety, spotkanie nie przyniosło istotnych rozstrzygnięć w kwestii zasadniczej, czyli uzyskania koncesji na eksploatację węgla z Odkrywki Złoczew. W spotkaniu, pomimo zaproszenia, nie uczestniczył odpowiedzialny za politykę koncesyjną główny geolog kraju Piotr Dziadzio. Z tego właśnie względu następne spotkanie zespołu, tym razem z jego udziałem, odbędzie się 24 marca i będzie poświęcone omówieniu polityki koncesyjnej          dla złóż węgla brunatnego.

W naszym wystąpieniu zwróciliśmy uwagę na kwestię złożoności problemu towarzyszącemu udzieleniu koncesji na węgiel z Odkrywki Złoczew.

 1. Aktualnie występują przeszkody formalno-prawne, uniemożliwiające przyznanie koncesji (brak ważnej decyzji środowiskowej, odroczenie przez GDOŚ terminu udzielenia decyzji do 29 maja 2020 r.). Dodatkową przeszkodą jest trwające przed WSA postępowanie odwoławcze odnośnie ważności studium zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek; jeżeli nawet protest zostanie oddalony, to ekolodzy będący stroną protestu odwołają się do NSA. Podobny problem występuje w gminie Złoczew.
 2. Samo udzielenie koncesji to tak naprawdę kolejny etap w walce o odkrywkę Złoczew, gdyż organizacje ekologiczne i Stowarzyszenie Stop odkrywce Złoczew odwołają się do wszystkich możliwych szczebli sądowych (procedura odwoławcza zajmie około 2-3 lat).
 3. Jeżeli nawet jakimś cudem mielibyśmy ważną koncesję, to wówczas PGE/PGE GiEK musiałoby podjąć decyzję o inwestycji wartej kilkanaście miliardów złotych.
 4. Czas realizacji takiej inwestycji, od rozpoczęcia właściwych prac do pierwszego węgla to 10-12 lat. No i jak, i czym, przewieźć ten węgiel na odległość 50 km do elektrowni Bełchatów? A poza tym bełchatowska elektrownia w 2035 roku już i tak nie będzie miała paliwa do spalania w węglowych blokach.

Inne kwestie poruszone podczas spotkania.

 1. Prawo do emerytur górniczych - ZUS nie respektuje obowiązujących przepisów prawa. Co więcej, on nie respektuje nawet prawomocnych orzeczeń sądu I i II instancji.      Dla ZUS niewystarczającymi dowodami uzasadniającymi przyznanie emerytur górniczych są nie tylko świadectwa pracy górniczej, ale nawet dostarczany wykaz dniówek. Strony ustaliły, że powołany zostanie minizespół składający się z 3 przedstawicieli ZUS, 5 przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych oraz przedstawicieli pracodawcy; celem zespołu będzie szybkie rozstrzygnięcie kluczowych kwestii związanych z emeryturami górniczymi.
 2. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku - polityką tą zajmować się ma nowo powołane Ministerstwo Klimatu, które nie ma jeszcze formalnych podstaw                do przedłożenia tego dokumentu.
 3. Koncesje - poza Złoczewem istotnym problemem jest udzielenie koncesji dla KWB Turów i KWB Konin. Koncesja dla KWB Turów jest ważna do 30 kwietnia 2020 r.;       z tego też względu związkowcy z Turowa zadeklarowali gotowość podjęcia zdecydowanych działań związkowych, do zablokowania dróg wjazdowych do „worka turoszowskiego” włącznie.

Strona społeczna zgodnie stwierdziła, iż nie ma z kim rozmawiać na temat uzyskania kluczowych koncesji dla zapewnienia przyszłości górnictwa węgla brunatnego w Polsce.

Obecny podczas obrad Zespołu wiceminister A. Gawęda stwierdził, iż Polska ma problem       z zapewnieniem stabilnego funkcjonowania sektora energetycznego, który musi się zmieścić w ramach europejskiej polityki klimatycznej. A obecnie realizowany trend to zaostrzanie polityki klimatycznej i daleko idące ograniczenia energetyki opartej na paliwach kopalnych. Adam Gawęda zwrócił uwagę na bardzo duże możliwości sejmików wojewódzkich                 w finansowaniu nowych projektów społeczno-gospodarczych, przy aktywnej współpracy       z samorządami niższych szczebli (gminnych i powiatowych).

Jeżeli następne spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego w dniu 24 marca okaże się równie nieprzygotowane jak te w dniu 5 marca, to trudno spodziewać się dobrych informacji w kwestii uzyskania koncesji i rozpoczęcia prac górniczych w Złoczewie.

900x600

Sprintem, truchtem lub spacerowym krokiem – ważne, że dla swojego ukochanego klubu! Już 26 stycznia odbędzie się wyjątkowy bieg przyjaciół GKS Bełchatów. Żadnego kibica „Brunatnych” nie powinno wówczas zabraknąć!

Wicemistrz Polski z 2007 roku, dwukrotny finalista Pucharu Polski, uczestnik eliminacji do Pucharu UEFA i 375 meczów rodzimej Ekstraklasy oraz wychowawca setek młodych adeptów piłki nożnej przechodzi w ostatnim czasie duże problemy finansowo-organizacyjne, które uniemożliwiają stabilną pracę i planowanie przyszłości na poziomie centralnym. Duma górniczego miasta nie pozostaje jednak sama, bo ma wiernych kibiców i wsparcie wielu podmiotów. Już niedługo wszyscy będą mogli w niezwykły sposób zademonstrować swoje wsparcie dla klubu, który przez 42 lata rósł wraz z mieszkańcami regionu.

Dzięki inicjatywie Miejskiego Centrum Sportu będącego m.in. administratorem Stadionu Miejskiego, na którym mecze rozgrywa GKS Bełchatów, w niedzielę 26 stycznia 2020 roku odbędzie się niecodzienne wydarzenie, które winno zgromadzić wiele osób, dla których przyszłość największego klubu sportowego regionu to sprawa warta wysiłku.

Tym wydarzeniem będzie bieg dla wszystkich kibiców i przyjaciół GKS Bełchatów, który ma stanowić formę pomocy materialnej i mentalnego wsparcia dla walczących o lepszą przyszłość “Brunatnych”. Początek biegu “Gorących Kibiców Serc” na symbolicznym dystansie 1977 metrów zaplanowano na GIEKSA Arenie a metę na Placu Narutowicza. Uczestnicy rozpoczną swą aktywność na klubowym parkingu przy ulicy Sportowej by dalej pobiec ulicami Czyżewskiego, Południową, Targową, Roweckiego, Kempfinówka, ponownie Czyżewskiego, Lecha i Marii Kaczyńskich. Finisz nastąpi w sercu miasta, gdzie tak jak przy okazji wielu ważnych dla klubu okazji, wszyscy się spotkają żeby okazać wsparcie „biało-zielono-czarnym”. Partnerzy biegu zaplanowali w tym miejscu kilka atrakcji, tak by po wysiłku wspólnie pozostać w tym wyjątkowym dla bełchatowian miejscu.

W biegu, poza przyjaciółmi klubu, udział wezmą zawodnicy i trenerzy pierwszej drużyny występującej w Fortuna 1 Lidze oraz zespołu rezerw i licznych grup młodzieżowych. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych ani pomiaru czasu, zaproszony jest zatem każdy, w szczególności całe rodziny. Jedyną barierą jest czas (25 minut) jako maksymalny do pokonania tej dość krótkiej trasy. Bardzo mile widziane wśród uczestników biegu będą klubowe barwy.

Uczestnictwo jest bezpłatne, natomiast każdy może dokonywać dobrowolnych wpłat na rzecz klubu w wysokości nie mniejszej niż 20 zł. Wpłaty można dokonywać przelewem na konto klubu GKS Bełchatów (25 1090 2705 0000 0001 4337 0251) z dopiskiem Bieg "Gorących Kibiców Serc" lub BIEG "GKS” lub w dniu biegu w biurze zawodów poprzez nabycie (tylko gotówką) „cegiełki”.

Organizatorem biegu jest Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie. Partnerami wydarzenia są Miasto Bełchatów, GKS "Bełchatów” S.A, Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów “Torfiorze” oraz Ośrodek Kibice Razem GKS Bełchatów.

Podstawowe sprawy organizacyjne

Biuro Organizacyjne funkcjonować będzie w dniu biegu, tj. 26.01.2020 r. w godz. 14:00 – 16:00. Zlokalizowane będzie w budynku Stadionu Miejskiego lub na jego parkingu (w zależności od warunków atmosferycznych).

Wszyscy startujący zobowiązani będą do zweryfikowania się w Biurze Zawodów w godzinach 14:00 – 15:30. Podczas weryfikacji  należy posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia. Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego opiekuna.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie w Biurze Zawodów wymaganych dokumentów.

Zgłoszenia do biegu prowadzone są przy użyciu specjalnego formularza internetowego lub w dniu biegu w Biurze Zawodów.

Link do rejestracji TUTAJ

Regulamin

 

MK NSZZ Solidarność PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty     studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk
przygotowanej specjalnie z myślą o członkach Związku.


W ofercie nowe kierunki:

- Zamówienia publiczne,

- Prawne i praktyczne aspekty odnawialnych zasobów i źródeł energii,

- Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska,

- Public relations w firmie,

- Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych,

- RODO ochrona danych osobowych,

- Zarządzanie surowcami mineralnymi i energią w działalności górniczej, eksploatacji odkrywkowej i energetyce

i wiele innych.

O specjalne zniżki i promocje dla członków związku zapytaj w: siedzibie związku budynek Dyrekcji - Pentagon pok. nr 106,

Biurze Rekrutacji SAN:
Radomsko, ul. Sucharskiego 87, tel. 44 680 11 40,
Bełchatów, ul. Czapliniecka 96, tel. 44 788 46 22
www.studiapodyplomowe.san.edu.pl

DARMOWE SZKOLENIA

DLA CZŁONKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ KWB BEŁCHATÓW

ZMIANA TERMINU ZAPISÓW

Informujemy, że wspólnie z firmą KSK Szkolenia w związku z dużym zainteresowaniem organizujemy kolejną edycję bezpłatnego kursu dla członków NSZZ Solidarność. Tematem projektu będzie „Wykonywanie, naprawa, montaż i obsługa maszyn i urządzeń I”. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł wybrać dwa spośród pięciu uprawnień spawalniczych:

 • MIG
 • MAG
 • TIG
 • elektryczne
 • gazowe

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie wymaganych dokumentów do 13 września 2019 roku – zmiana terminu składania wniosków spowodowana jest sprawami organizacyjnymi, dokumenty można pobrać w siedzibie związku. Decyduje kolejność zgłoszeń (złożonych dokumentów).

Kurs będzie się odbywał w soboty i niedziele w Bełchatowie. Osoby uczestniczące w kursach uzyskają państwowe uprawnienia.

Członkowie naszego związku chcący uzyskać więcej informacji proszeni są o kontakt w siedzibie „Solidarności”: Pentagon, I piętro, pokój nr 106.

W dniu 24.07.2019 r. w wyniku negocjacji prowadzonych, w PTS Betrans sp. z o.o. zostało podpisane porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń. Przeszeregowaniami zostaną objęci pracownicy Spółki pracujący na podstawie umowy o pracę (z wyłączeniem zatrudnionych na 3-miesięczny okres próbny). Przeszeregowania będą w przedziale od 140,00 do 260,00 zł do płacy zasadniczej, obowiązywać będą od 1 lipca 2019 r.

beznazwy111

Rogowiec, dnia 03.07.2019 r.

 

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność".

Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie:

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc

 Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki. Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Zniżka przysługuje na PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.

Dodatkową ofertę  dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę.

Członkowie NSZZ "Solidarność" O/KWB Bełchatów, którzy zawarli ze Spółką Socrates Investment SA oraz Wspólną Reprezentacją SA umowy celem odzyskania odszkodowania za nieprawidłową zmianę akcji od Skarbu Państwa oraz PGE SA - proszeni są o  podejście do siedziby Związku w celu podpisania aneksów do umów. Aneksy nie zmieniają warunków umów oraz nie łączą się z żadnymi opłatami, są jednak konieczne w związku z toczonymi postępowaniami.

Spadkobiercy oraz osoby, które nie podpisały umów w Związku proszeni są o bezpośredni kontakt ze Spółką - aneksy przygotowane zostaną indywidualnie (niezbędne są podpisy wszystkich spadkobierców) tel. 32 352 06 90 / 533 011 492 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Karty LOTOS-u, zawody wędkarskie Czytaj komunikat ....

dlaczego-warto

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3