W dniu 24.07.2019 r. w wyniku negocjacji prowadzonych, w PTS Betrans sp. z o.o. zostało podpisane porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń. Przeszeregowaniami zostaną objęci pracownicy Spółki pracujący na podstawie umowy o pracę (z wyłączeniem zatrudnionych na 3-miesięczny okres próbny). Przeszeregowania będą w przedziale od 140,00 do 260,00 zł do płacy zasadniczej, obowiązywać będą od 1 lipca 2019 r.

beznazwy111

dlaczego-warto

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3