Władze Komisji Wydziałowej Spółki Ramb:

Szymon  Możdżeń - przewodniczący

Michał  Nowicki - wiceprzewodniczący

Tomasz  Łęgowiak - wiceprzewodniczący

Dariusz Smolarek - wiceprzewodniczący

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Michał Nowicki

Szymon Możdżeń

Danuta Gałązkowska

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Marcin Dyłą

Paweł Kopciński

Grzegorz Włodarski

Do Komisji ZFŚS wybrani  zostali:

Szymon Możdżeń

Tomasz Łęgowiak

        Marcelian Kowalczyk

        Janusz Kałużny