Władze Komisji Wydziałowej Spółki Ramb:

Szymon  Możdżeń - przewodniczący

Michał  Nowicki - wiceprzewodniczący

Tomasz  Łęgowiak - wiceprzewodniczący

Marcelian Kowalczyk - wiceprzewodniczący

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Szymon Możdżeń

Michał Nowicki

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Grzegorz Włodarski

        Tomasz Łoński

Do Komisji ZFŚS wybrani  zostali:

Katarzyna Alama

Tomasz Łęgowiak

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3