Władze Komisji Wydziałowej Spółki MegaSerwis:

Danuta Czernicka - wiceprzewodnicząca

Elżbieta Włodarczyk - wiceprzewodnicząca

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrane zostały:

Danuta Czernicka

Aleksandra Pach-Tatara

        Elżbieta Włodarczyk

Do Komisji BHP wybrane zostały:

Danuta Czernicka

Aleksandra Pach-Tatara

        Elżbieta Włodarczyk

Do Komisji ZFŚS wybrani zostali:

Danuta Czernicka