Władze Komisji Wydziałowej Spółki Betrans:

Robert Cieśliński - przewodniczący

Agnieszka Dziekańska - wiceprzewodnicząca

Piotr Świąder - wiceprzewodniczący

Do rozmów negocjacyjno-płacowych wybrani zostali:

Robert Cieśliński

Agnieszka Dziekańska

Piotr Świąder

Do Komisji BHP wybrani zostali:

Piotr Świąder

Artur Klimczyk

Do Komisji ZFŚS wybrani zostali:

Agnieszka Dziekańska

Dominik Cywiński

Artur Klimczyk