sztandar

 

Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
została zawiązana na fali protestów „sierpniowych” w dniu 7września1980 r.

21.02.1981 r. wybrana została Komisja Zakładowa, której legalną działalność przerwano 13.12.1981 r. Od tego momentu, pomimo aresztowań i prześladowań działaczy, nieprzerwanie prowadzono działalność konspiracyjną. Po zalegalizowaniu w 1989 r. związek aktywnie uczestniczy w walce o poprawę warunków pracowniczych oraz stoi na straży praw pracowniczych.

Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” jest stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Zakładowego Układu Zbiorowego oraz Umowy Społecznej i Umów Gwarancyjnych. Obecnie MK NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczy w życiu zakładu, bierze udział w negocjacjach w sprawach płacowych, podziale funduszy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, posiada organizacje związkowe w spółkach zależnych i przejawia inicjatywy w sprawie poprawy warunków pracy i płacy zatrudnionych tam pracowników.


MK NSZZ „Solidarność” jest członkiem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy PGE GiEK SA jak również członkiem Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”.