Informujemy członków Związku, że od 01 września 2022 r. ulega zmianie wysokość kwot Zasiłków Statutowych.

 1. Urodzenie dziecka - 500,00 zł                         600,00 zł
 2. Adopcja dziecka - 500,00 zł                            600,00 zł
 3. Urodzenia dziecka martwego - 1 000,00 zł     1 200,00 zł
 4. Zgon rodziców, teściów - 350,00 zł                 400,00 zł
 5. Zgon dziecka - 1 000,00 zł                              1 200,00 zł
 6. Zgon małżonka - 700,00 zł                             900,00 zł
 7. Zgon członka związku - 800,00 zł                   1 000,00 zł
 8. Odejście na emeryturę - staż związkowy do 5 lat - 500,00 zł                    600,00 zł
                                       - staż związkowy powyżej 5 lat - 700,00 zł           800,00 zł
 9. Odejście na rentę chorobową - 500,00 zł        600,00 zł
 10. Zawarcie związku małżeńskiego - 500,00 zł   600,00 zł
 11. Paczka dla chorego - 100,00 zł                       130,00 zł
 12. Zapomoga bezzwrotna (decyzja Komisji Socjalnej) - do 1 000,00 zł do 1 200,00 zł

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3