W dniach 05-06 maja w Mikorzynie koło Konina odbyło się XXV Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność"

W toku prowadzej dyskusji zostały wypracowane Stanowiska odnoszące się do najważniejszych problemów przed którymi stoi NSZZ "Solidarnośc" w nadchodzących latach. Przedstawiamy dwa stanowiska dotyczące lokalizacji Bełchatowa:

                                      STANOWISKO

       Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”

w sprawie: sytuacji w spółkach zależnych i nadzorowanych PGE GiEK SA

WZD Krajowej Sekcji GWB NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest przeciwko działaniom podejmowanym w ramach Grupy Kapitałowej PGE GiEK SA zmierzającym do:

  • Zmniejszenia zleceń kierowanych do spółek zależnych, w tym spółek RAMB, BETRANS, BESTGUM i innych;

  • Tworzenia Centrum Usług Wspólnych;

  • Zatrudnianiu firm zewnętrznych przy pracach, które dotychczas były wykonywane przy udziale podmiotów gospodarczych Grupy;

  • Ograniczaniu zatrudnienia.

Wszystkie te działania mogą doprowadzić do zwolnień grupowych, ograniczania wynagrodzeń i chaosu zarządczego.

 

                                       

                                                 STANOWISKO

       Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”

w sprawie: sytuacji branży węgla brunatnego

WZD Krajowej Sekcji GWB NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP do kontynuacji działań związanych z rozwojem wydobycia węgla brunatnego. W ostatnich miesiącach nastąpiło drastyczne zmniejszenie wydobycia węgla brunatnego w polskich kopalniach. Najtańsze źródło energii, jakim jest węgiel brunatny, przeżywa bardzo trudne chwile. Przykładem takiego podejścia jest sytuacja w PGE GiEK SA Oddział KWB Bełchatów, w którym następuje zmniejszenie wydobycia z 42 mln ton w roku 2015 do 32-35 mln ton w roku 2016.

Wzywamy Rząd RP do wsparcia działań związanych z uruchomieniem złoża Złoczew, złoża Gubin oraz złoża Ościsławice. Uruchomienie kopalń w tych lokalizacjach może zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne na najbliższe kilkadziesiąt lat.

dlaczego-warto

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3